TỈNH BANG QUEBEC (QIIP)

Điều Kiện Tài Chính/ Kinh Doanh

Chương trình Đầu tư định cư Quebec hướng tới đối tượng doanh nhân có tiềm năng tàichính với khoản tiền đầu tư trị giá 800 000 đôla Canada cho nền kinh tế Quebec. 

Nhà đầutư cần đáp ứng điều kiện tài chính sau:

  • Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm quản lý trong 5 năm trở lại đây, tại một cơ sở kinh doanh nông nghiệp, thương mại hay công nghiệp hoặc tại một doanh nghiệp hợp pháp, hoặc tại một tổ chức quốc tế hay cơ quan chính phủ;
  • Có số tài sản hợp pháp tối thiểu 1.600.000 đôla Canada;
  • Có thể huy động nguồn vốn đầu tư 800.000 đôla Canada/ hoặc 220,000 đầu tư cho tỉnh bang không hoàn lại
  • Khoản tiền đầu tư trên được đảm bảo và sẽ được hoàn lại nhưng không có lãi sau khoảng thời gian 5 năm 3 tháng.

Điều Kiện Cá Nhân

  • Trình độ học vấn: không yêu cầu
  • Kinh nghiệm làm việc quản 2 năm trong vòng 5 năm
  • Không đòi hỏi trình độ ngoại ngữ
  • Đạt 40/92 điểm theo thang điểm riêng của chương trình

Thời gian

  • Sau 8-12 tháng nhà đầu tư sẽ được mời phỏng vấn
  • Sau 20-36 tháng tiếp theo, nhà đầu tư cùng gia đình sẽ có Thường Trú Nhân để định cư tại Canada