SỞ HỮU QUỐC TỊCH COMMONWEALTH OF DOMINICA- ĐẢO QUỐC THIÊN NHIÊN XINH ĐẸP CỦA VÙNG BIỂN CARIBEAN

Thành lp năm 1993, Chương trình định cư kinh tế Dominica ca Khi thnh vượng chung cho phép nhng nhà đâu tưđủ điu kin tài chính và gia đình ca h được đăng ký để tr thành công dân ca Dominica thông qua chương trình đầu tư không hoàn li cho các đơn v thc hin dch v tài chính ca B Tài Chính hoc đầu tư bt động sn, nhà .

 

Khon đầu tư cho B Tài chính t chương trình này được s dng cho c các d án công và tư như xây dng trường hc, nâng cp các bnh vic cũng như tài tr cho các d án du lch và công ngh thông tin.
 
Chương trình định cư quc tch ca Dominica được xây dng da trên mc 101 ca Hiến pháp và mc 8 và 20 (1) ca Lut Công dân.
 
Thi gian gn đây, chương trình định cư kinh tế ca Dominica tr nên hp dn hơn, y ban Châu Âu đã cp th thc min phí để đi du lch đến vùng Schengen đến 16 quc đảo (trong đó bao gm c Dominica trong n lc thúc đẩy s phát trin kinh tế  Châu Âu
Là 1 đảo quốc nói tiếng Anh, diện tích 751 km2 trong vùng biển Caribean, giành được dộc lập từ Anh Quốc vào năm 1978
Dân số chưa đến 1 trăm ngàn người với nền kinh tế chủ yếu dựa vào Du lịch và Nông nghiệp
Hòn đảo được mệnh danh là “Đảo quốc thiên nhiên của vùng Caribean”
Đất nước xinh đẹp ít dân số này thông qua Đạo luật Quyền Công Dân cho phép các đương đơn sở hữu quốc tịch nước này khi đầu tư vào bất động sản tại đây.Chương trình đem đến cho các nhà đầu tư các li ích hp dn sau:
 
- Quyn công dân vĩnh vin ca đất nước trong khi thnh vượng chung
- Chp nhn quc tch kép
- Thi gian x lý nhanh chóng, ch sau 3-6 tháng
- Không băt buc cư trú ti Dominica mà vn gi được quyn công dân
- Độ tui ca con cái ph thuc được chp nhn xét duyt theo chương trình đến 28 tui (chưa kết hôn) và tui b m ph thuc là trên 55 tui
- Min visa ti hàng trăm quc gia và vùng lãnh th khp thế gii (Anh, châu Au, Hongkong), visa đến M và Canada tuy không min nhưng d dàng được cp duyt hơn
- Không đánh thuế toàn thế gii, không tính thuế tài sn tha kế, cho tng => nhà đầu tư vn có th m các tài khon ngân hàng bên ngoài lãnh th cũng như kinh doanh các d án liên kết vi các t chc ti Dominica
 
Điu kin tham gia chương trình:
-       18 tui tr lên, không yêu cu trình độ hc vn
-       Đủ điu kin tài chính thanh toán các khon đầu tư và phí khác
-       Không có tin s tin án và đạt tiêu chí v sc khe
 
CHƯƠNG TRÌNH LÝ TƯỞNG CHO NHỮNG AI MUỐN HƯỞNG LỢI TỪ SỰ ĐI LẠI TỰ DO, KINH DOANH TOÀN CẦU, MÔI TRƯỜNG SỐNG LÝ TƯỞNG, TRÁNH NGHĨA VỤ QUÂN SỰ, ĐẢM BẢO TÀI CHÍNH.
Cần phân biệt Cộng Hòa Dominica (Republic of Dominica) và Khối thịnh vượng chung Dominica (Commonwealth of Dominica). Cả 2 quốc gia này đều thuộc vùng biển Caribean
Bản đồ vùng biển Caribean:

Quốc kỳ Khối Thịnh Vượng Chung Dominica